Kontaktcenter på turné

Kontaktcenter flyttar ut, 2017 också!

Arbetet med uppdraget från komunfullmäktiges, att kontaktcenter ska ta sig utanför centrala Helsingborg fortsätter under 2017. Vad nytt är att turnéns fokus i år kommer ligga på att göra nedslag i mindre tätorter runt om i kommunen. Syftet, att göra invånarna uppmärksamma på alla kontaktcenters tjänster och sprida information om hur medborgare kan gå till väga för att påverka kommunen, kvarstår.

För att nå så många kommuninvånare som möjligt har vi valt att vända oss till orternas olika byalag och i vissa fall till föreningar som har mycket verksamhet i orterna.

 Årets turné är över – nu planerar vi för kommande år

Tack alla engagerade helsingborgare som besökt oss under året!

– Tack alla som kommit fram och pratat med oss när vi varit ute i fält under året. Många bra och intressanta möten har det blivit, säger turnéledare Martin Arkel.

Drottninghög, Söder, Planteringen, Hx, Mångfaldsveckan, Seniormässan, Knutpunkten. Med mera. Listan är lång på platser som vi besökt under året.

– Tisdagen 6 december gjorde vi vår svanesång men är redan inne i intensiva förberedelser för nästa år. Då väntar bland annat glesare bebyggda områden i kommunen där vi har kontakt med byalag, säger turnéledare Martin Arkel.

Under turnén har en palett av kontaktcenters verksamheter kommit ut på fältet. Ett samarbete har också inletts med Kulturhotellet i vars kulturella container som vi då och då tagit plats.

– Vi har träffat och pratat med många invånare under turnén och hoppas förstås få träffa ännu fler den 6 december. Vårt mål är att lösa människors frågor till kommunen, berätta om våra kostnadsfria rådgivartjänster och förklara hur man kan påverka saker i kommunen, säger Martin Arkel.

Första stopp på Drottninghög den 28 maj! Under 2016 gästspelar kontaktcenter på olika platser i kommunen.

Lördagen 28 maj klockan 11-14.00 är du välkommen att träffa kontaktcenter uppe på Drottninghög, som den dagen firar 50 år som bostadsområde. Vi finns i Stora tältet, där du också kan höra på artister och ta del av annat roligt i jubilemumsfesten.

Med turnén vill vi göra kontaktcenters tjänster mer kända bland fler helsingborgare. Vi vill särskilt nå ut till människor som inte har så mycket kontakt med kommunen. Vi vill också passa på och berätta om hur man kan påverka saker i kommunen.

–    Kontaktcenter erbjuder en central ingång till kommunen för helsingborgaren. Vi försöker på generösa öppettider lösa invånarnas alla ärenden och frågor till kommunen. Kan vi inte hantera frågorna på egen hand tar vi dem vidare till rätt instans i kommunen. Kontaktcenter erbjuder också expertrådgivning inom en rad områden, kostnadsfritt. Vi tror att många är ovetande om dessa tjänster och vill därför göra dem mera kända, säger kontaktcenters kommunikationsansvarige Martin Arkel som håller samman turnén.

Starten på turnén blir på Drottninghög som firar jubileum lördagen den 28 maj, klockan 11-14. Övriga platser kommer att bestämmas efterhand.  På Drottninghög kommer besökarna att kunna få snabbrådgivning i en speciell rådgivarsoffa. Konsumentrådgivare, budget- och skuldrådgivare, rådgivare inom energi- och klimat samt volontärsamordnare finns på plats. På plats finns också kommunvägledare som är behjälpliga för vardagsfrågor inom skola, byggnation, miljö och äldrevård.

–    Av praktiska skäl kan vi inte ta med alla våra tjänster ut från kontoret på Stortorget 17, men vi hoppas ha med ett urval som intresserar människor och uppmuntrar till mer kontakt i framtiden, säger Martin.

Att komma ut från centralorten är ett uppdrag som kontaktcenter fått av kommunfullmäktige. I uppdraget ligger också att upplysa om möjligheter till att påverka i kommunen.

–    Man kan förstås påverka sin kommun och därmed sin vardag på olika sätt. Påverkan är samtidigt ett stort och komplext område, där små och stora frågor blandas. Precis som i andra ärenden vill vi göra det enkelt för helsingborgaren att lämna synpunkter, på allt från det lilla till det stora, säger Martin Arkel.

HELSINGBORG 2016-05-28 Kontaktcenter ute på turne i kommunen här i Drottninghög. Foto: Andreas Hillergren / Helsingborgs Stad

Foto: Andreas Hillergren / Helsingborgs stad