Vad är Helsingborg kontaktcenter?

Vi är helsingborgarnas centrala ingång till kommunen och erbjuder invånarna en rad olika tjänster. 

Kommunen sköter mycket av samhället du möter i vardagen, såsom skola, äldreomsorg, vägar, parker, fritids- och kulturutbud. Helsingborgs stad är namnet på organisationen som sköter kommunen där du bor.

Det ska vara enkelt för dig att kontakta kommunen och lösa dina kommunala ärenden och frågor. Därför finns kontaktcenter. Du slipper själv leta runt i den kommunala organisationen. Till kontaktcenter kan du ställa alla frågor som har med kommunen att göra och vi försöker lösa dina ärenden så fort vi kan. Om vi inte klarar dina frågor eller ärenden på egen hand så tar vi dem vidare till rätt plats eller person i organisationen.

Vi erbjuder dig också goda råd från våra specialiserade rådgivare. Våra tjänster är kostnadsfria.

Du kan nå kontaktcenter på flera sätt och på generösa öppettider. Till exempel har vi öppet på lördagar. Vårt arbetsspråk är svenska men alla som arbetar här kan engelska och vi har även personal som talar andra språk.

Rådgivare på kontaktcenter
Ring eller mejla och beställ tid med någon av våra rådgivare.

Budget- och skuldrådgivning
Har du svårt att få pengarna att räcka till? Budget- och skuldrådgivarna ger råd till dig som har ekonomiska svårigheter. De kan också hjälpa dig att göra en hushållsbudget.

Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig att få ner kostnader för el och värme. Detta på sätt som är bra för klimatet. De hjälper både privatpersoner och företag.

Konsumentrådgivning
Bli inte lurad när du handlar något! Våra konsumentrådgivare är experter på konsumenträtt (regler för att köpa och sälja saker) och ger råd till både privatpersoner och företagare.

EU-information
Är det något du vill veta om EU? Mycket av det som bestäms i kommunen bygger i sin tur på vad som har bestämts inom den Europeiska Unionen. Vår EU-expert svarar på frågor om EU och ordnar föreläsningar, debatter och seminarier.

Volontärcenter
Vill du göra en frivillig insats för en annan människa på din fritid? Då kan volontärcenter vara något för dig. Du kanske också vill bli kompis med någon från en annan kultur?

Äldreombudet
För dig som är 65 år eller äldre. Råd, stöd och vägledning i frågor som berör hela din livssituation. Även anhöriga till äldre kan ta kontakt.

Ombudet för personer med funktionsnedsättning
För dig som har en funktionsnedsättning, synlig eller osynlig. Råd, stöd och vägledning i frågor som berör hela din livssituation. Även anhöriga kan ta kontakt.

HELSINGBORG 2016-05-28 Kerstin Hansen möter kontaktcenter Kontaktcenter ute på turne i kommunen här i Drottninghög. Foto: Andreas Hillergren / Helsingborgs Stad


Foto: Andreas Hillergren / Helsingborgs stad